Wereldbol
privacydisclaimer-imgjpg

Icon_Privacy_Disclaimer Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt uiteengezet, hoe uServ alle informatie die u geeft wanneer u deze website bezoekt, gebruikt en beschermt. uServ is vastbesloten ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Mochten wij u vragen om bepaalde informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, dan kunt u er zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacy verklaring. uServ kan op elk moment veranderingen aanbrengen door het bewerken van deze pagina. U dient deze pagina van tijd tot tijd in de gaten te houden om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Wat we verzamelen

Wij kunnen, met uw toestemming door het invullen van een webformulier, de volgende informatie verzamelen:

  • Uw naam
  • Informatie over uServ producten die u bezit
  • Uw contactgegevens inclusief e-mail
  • Demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
  • Andere informatie die relevant is voor enquêtes en/of aanbiedingen

Wat we doen met de informatie die we verzamelen

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u te voorzien van een betere service, en in het bijzonder om de volgende redenen:

  • Interne registratie bijhouden
  • We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren
  • We kunnen periodiek promotionele e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u dit wellicht interessant vind met behulp van het e-mailadres dat u hebt verstrekt (na uw toestemming)
  • Van tijd tot tijd kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u te contacteren voor marktonderzoek. Wij kunnen contact met u opnemen per e-mail of telefoon. Wij kunnen de informatie gebruiken om de website aan te passen op basis van uw interesses

Veiligheid

We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Hoe gebruiken we cookies

Een cookie is een klein bestand dat toestemming gevraagd en worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Als u hiermee instemt, wordt het bestand toegevoegd en de cookie kan internetverkeer analyseren of laat u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen web applicaties in staat te reageren op u als individu. De webapplicatie kan haar activiteiten op maat van uw behoeften, voorkeuren en antipathieën door het verzamelen en onthouden van informatie over uw voorkeuren. Wij gebruiken traffic log cookies om te identificeren welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons bij het analyseren van gegevens over web pagina verkeer en het verbeteren van onze website om af te stemmen op de behoeften van klanten. Wij gebruiken deze informatie alleen voor statistische analyse doeleinden en vervolgens worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

Over het algemeen helpen cookies ons u te voorzien van een betere website, het stelt ons in staat om toezicht te houden welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige informatie over u, anders dan de gegevens die u met ons deelt. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt gewoonlijk uw browser instellingen wijzigen om cookies te weigeren als u verkiest. Dit kan voorkomen dat u ten volle profiteert van de website.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites die van belang zijn. Echter, als u eenmaal deze links gebruikt om onze site te verlaten, moet u er rekening mee dat wij geen enkele controle over die andere website hebben. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en de privacy van alle informatie die u verstrekt tijdens een bezoek aan dergelijke sites en vallen dergelijke sites niet onder dit privacy statement. U moet voorzichtig zijn en kijken naar de privacy statement die van toepassing is op de website in kwestie.

Controle van uw persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij wij uw toestemming hebben of als wij wettelijk verplicht zijn om dat te doen. Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u promotionele informatie over derden te sturen waarvan wij denken dat u dat wellicht interessant vindt, alleen als u ons vertelt dat u wilt dat dit gebeurt.

Inzage, correctie en verzet

U kunt schriftelijk een overzicht vragen van de persoonsgegevens die door uServ zijn verwerkt. uServ heeft het recht hiervoor kosten in rekening te brengen. Indien er onjuistheden in het overzicht staan, kunt u verzoeken deze gegevens te verwijderen, aan te vullen, aan te passen of af te schermen. Voorts kunt u per post of e-mail aangeven geen (commerciële) informatie meer te willen ontvangen over dienstverlening en producten van uServ. Een dergelijk verzoek zal te allen tijde worden gehonoreerd. Ten aanzien van overig gebruik van persoonsgegevens door uServ, kunt u uServ verzoeken dit gebruik c.q. deze verwerking te staken.

Wijzigingen

uServ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig dit Privacy Statement. Laatst gewijzigd januari 2015.

Top