Wereldbol

ISO 27001 Gecertificeerd

Hoewel uServ al jarenlang procedures had voor het veilig bewerken van informatie en persoonsgevoelige informatie zijn we er trots op dat we dit hebben bekrachtigd met het behalen van de ISO27001 certificering.
Met het behalen van deze norm laten we zien dat we de gegevensverwerking en opslag voor onze klanten uiterst serieus nemen.

 

Certificatie details

Van toepassing zijnde product standaarden:

n/a.
Wet- en regelgeving:
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); Wet computercriminaliteit; Auteurswet
(eigendom software); Saas-overeenkomsten;
Certificatie scope:
Softwareontwikkeling en hosting in overeenstemming met de Verklaring Van
Toepasselijkheid versie XXX.
Uitbestede processen:
n/a.
Uitsluitingen:
Op basis van de beoordeling van de risicoanalyse en het Statement of Applicability version
1.0, d.d. 22-05-2019, uitsluiting van de volgende beheersmaatregelen uit ISO 27001:2013 is
voldoende onderbouwd: A.11.1.5; A.11.1.6; A.14.1.3; A.14.2.7.
Speciale eisen en additionele opmerkingen:
n/a.
Locatie details:
Dit certificaat is geldig voor de volgende locatie(s):
uServ
Adres: Oostermeentherand 2A, 8332 JZ, Steenwijk, NL
scopes: Softwareontwikkeling en hosting in
overeenstemming met de Verklaring Van
Toepasselijkheid versie XXX.
Contact: Ronald van Leeuwen
DNV

ISO_IEC_27001_2013_COL.jpg
Top