Wereldbol
privacydisclaimer-imgjpg

Icon_Privacy_Disclaimer Disclaimer

Beperkte aansprakelijkheid

uServ verleent u hierbij toegang tot www.userv.nl. Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. De informatie wordt verstrekt door uServ en hoewel wij er naar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven wij geen garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie, producten, diensten of daar aan gerelateerde afbeeldingen. Het vertrouwen dat gesteld wordt in dergelijke informatie is voor eigen risico.

uServ aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade, daarin begrepen indirecte of gevolgschade of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder controle van uServ staan. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het opnemen van een link impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of het staan achter de standpunten welke geuit worden binnen deze sites.

Wij doen er alles aan om onze website draaiende te houden. uServ neemt echter geen verantwoordelijkheid en zal niet aansprakelijk zijn voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website wegens niet aan uServ verwijtbare technische problemen.

Auteursrechten

Deze website en zijn inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd bij uServ. Kopieren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van uServ, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Top